فرم های مورد نیاز پایان نامه تحقیق سطح 2 پایان نامه ها

لیست پایان نامه ها

رای دهی:  / 3
 

ر

کد

نام و نام خانوادگي

موضوع پايان نامه

استاد راهنما

           1             

1/83

فهيمه حسيني

ارزش حسن خلق از  دیدگاه قرآن و سنت

آقای جواهری

          2             

2/83

سمانه جاوداني مقدم

ريشه هاي بدحجابي زنان

آقاي جواهري

         3             

3/83

راحله برآبادي

آثار و پيامدهاي فردي و اجتماعي نفاق

آقاي جواهري

         4             

4/83

مرضيه نيکروش

حقوق و وظايف زوج بر زوجه

آقاي جواهري

         5             

5/83

زهرا صادقي

نقش و مسئوليت مشترک و اختصاصي پدر و مادر

آقاي جواهري

         6             

6/83

نجمه رییس الساداتی

فلسفه مهریه از دیدگاه قرآن و سنت

آقای جواهری

         7             

7/83

فاطمه دولت آبادي

حقوق و وظايف زوجه بر زوج

آقاي جواهري

         8             

8/83

حميده دلفکار

سيره اخلاقي و سياسي امام حسين

آقاي اميري نيا

          9             

9/83

منصوره صادقي

جايگاه راستگويي در قرآن و سنت

آقاي جواهري

        10             

10/83

محبوبه سعيد مدقق

سيره اخلاقي و سياسي امام رضا

آقاي اميري نيا

        11             

11/83

رقيه رشيدريگي

توحيد در قرآن

آقاي حسيني شاهرودي

       12             

12/83

خديجه رحماني

فلسفه خمس از ديدگاه قرآن و سنت

آقاي جواهري

      13             

13/83

معصومه کوهکن

آثار اعتقاد به خدا در زندگی فردی و اجتماعی

آقای جواهری

      14             

14/83

زهرا کاشمري

جايگاه انسان و ازدواج در خانواده

آقاي جواهري

      15             

15/83

زهرا پهلوان پور

ارزش صبر و استقامت در قرآن و سنت

آقاي جواهري

      16             

16/83

زهرابيگم ميرفاني

پيشينه حجاب و رابطه آن با فطرت

آقاي جواهري

      17             

17/83

گوهر مرتضوي

بررسي ريشه هاي فرار دختران از خانه

آقاي جواهري

      18             

18/83

طلعت حسيني

شيعه در عصر صفويه

آقاي اميري نيا

       19             

19/83

طیبه شکوهی

نقش حضرت زينب در اسلام

آقاي اميري نيا

       20             

20/83

اعظم کهندل

مدرسه نامريي انسان سازي

آقاي يعقوبيان

       21             

21/83

طاهره حامد سجادی

زهد از دیدگاه قرآن و سنت

آقاي جواهری

       22             

22/83

مرضيه مستقيمي

دوستي از ديدگاه قرآن و سنت

آقاي جواهري

      23             

23/83

معصومه محمودي

شادي در اسلام

آقاي شاهرودي

      24             

24/83

الهه مهان پور

اهميت تفکر و تعقل از ديدگاه قرآن و سنت

آقاي جواهري

     25             

25/83

معصومه بختیاری

ضرورت اعتقاد به معاد، پيشينه و فوايد آن

آقاي جواهري

     26             

26/83

وجيهه احمدي

اهميت توکل به خدا در قران و سنت

آقاي جواهري

     27             

27/83

اشرف السادات نوعي

ويژگي هاي حکومت امام مهدي

آقاي جواهري

     28             

1/84

طاهره نظافت

انتظار و وظايف منتظران در عصر غيبت

آقای امیری نیا

       29             

2/84

زينب ثاقب يزدي

توحيد عملي و آثار آن

آقاي جلاييان

      30             

1/85

طيبه پارچه باف

شکر نعمت در قرآن و حديث

خانم عامري

      31             

2/85

اعظم يوسفي

اسرار نماز در قرآن و روايات

آقاي حسين نژاد

      32             

3/85

کبری جهاندیده

دروغ از دیدگاه قرآن وسنت

خانم سیدی

     33             

4/85

مرضیه نیازی

خانواده پایدار از دیدگاه قرآن و سنت

آقای جلاییان

     34             

5/85

صغري يعقوب پور

محبت و مودت حقيقي و آثار آن

آقاي يعقوب پور

    35             

6/85

سميه مهماندوست

وفاي به عهد در قرآن و حديث

آقاي کميلي

    36             

7/85

معصومه محسنی

رضایت از زندگی از دیدگاه قرآن و سنت

آقای جلاییان

    37             

8/85

زهرا باغبان

ریشه های خوشبختی از نظر اسلام

آقای جلاییان

    38             

9/85

منصوره علیزاده

مفهوم حسد و بخل در قرآن و سنت

خانم باقری

      39             

10/85

طاهره نجفی

تبلیغ و سیره تبلیغی انبیاء

خانم محبوبه زلفی زاده

      40             

1/86

تکنم وطن باف

تربیت معنوی انسان از دیدگاه قرآن

آقای قلی زاده

      41             

2/86

زهرا هاشمیان

موسیقی قرآنی

آقای جلاییان

      42             

3/86

بانو خندان مقدم

تکبر از ديدگاه قرآن و سنت

خانم محبوبه زلفي زاده

     43             

4/86

سميه سليمي

نقش ايمان و باورهاي اعتقادي در شادي و نشاط

آقاي جلاييان

     44             

7/86

طيبه نگاري

نماز، شيوه هاي تشويق به نماز، عوامل ترک نماز

خانم محبوبه زلفي زاده

    45             

8/86

فاطمه محمودي

صله رحم از ديدگاه قرآن و روايات

خانم گوهري

    46             

9/86

زهرا محبت شريفي

روزه و فلسفه آن

خانم عامري

    47             

10/86

فاطمه زهرا اسکندري

تقوا از ديدگاه قرآن و سنت

خانم سيدي

    48             

11/86

فاطمه سيدي

اطاعت و بندگي در قرآن و سنت

آقاي حسين نژاد

      49             

12/86

نجمه شامي ده سرخي

تبيين خلود در آيات و روايات

آقاي يعقوبيان

      50             

13/86

فاطمه يوسفي

اثرات گناه در تاريخ ملت ها در قرآن و سنت

خانم عامري

      51             

14/86

فرزانه صبور مومن

اسوه حسنه، بانوي هجده ساله وزن امروز

خانم عامري

     52             

15/86

فاطمه نجاريان

بهداشت و تغذيه در اسلام

خانم باقري

    53             

16/86

فاطمه اشکاوند

مقام و منزلت زن در جوامع غرب و اسلام

خانم اکبرزاده

    54             

17/86

فاطمه ناطق

زن و عرصه جهاد در زندگي در قرآن و روايات

آقاي موحد

    55             

18/86

مريم ابريشم بايگ

ادب آموزي به کودکان با بهره گيري از قرآن و سنت

آقاي کميلي

    56             

19/86

فهيمه بيگلري

تفاوت هاي روحي زن و مرد

خانم باقري

    57             

20/86

مريم دهقان

سنت ابتلاء در قرآن و روايات

خانم اکبرزاده

    58             

21/86

فاطمه اکبرنژاد

فلسفه حج

خانم محبوبه زلفي زاده

     59             

22/86

معصومه محجوب

مديريت اسلامي

خانم نوعي

      60             

1/87

مرضيه علي ميرزايي

سيره اخلاقي، سياسي امام حسن عليه السلام

آقاي اميري نيا

      61             

2/87

زهرا کهندل

بررسي اسباب و موانع هدايت در قرآن و سنت

خانم محبوبه زلفي زاده

     62             

3/87

عزت پيرنيا

سيره اخلاقي، سياسي امام هادي عليه السلام

آقاي ايلخاني

    63             

4/87

زينب شريفي پور

حرص از ديدگاه قرآن و سنت

خانم باقري

    64             

5/87

سعيده قاسمي

شفاعت در قرآن و سنت

آقاي قنبري

    65             

6/87

سيده صالحه حسيني

عوامل سقوط انسان، دنيا، شيطان، هواي نفس

خانم سيدي

    66             

7/87

صديقه داوطلب

جايگاه و نقش مادر در تربيت فرزند

خانم محبوبه زلفي زاده

    67             

8/87

فاطمه عاشوري

بهشت و بهشتيان از ديدگاه قرآن

خانم محبوبه زلفي زاده

    68             

9/87

مهديه اسدي

رزق در آيات و روايات

خانم محبوبه زلفي زاده

     69             

10/87

اعظم رحمتي

نظام تکاثري و اترافي در قرآن و روايات

خانم محبوبه زلفي زاده

      70             

11/87

نسرين سکندري

سيما و سيره پيامبر اعظم

خانم محبوبه زلفي زاده

      71             

12/87

فاطمه پارچه باف

ارتباط اهل بيت و قرآن

آقاي پارچه باف

     72             

13/87

سوسن جاهدي

بررسي فضايل در دعاي مکارم الاخلاق

خانم محبوبه زلفي زاده

    73             

14/87

صفيه زراعتگر

روابط متقابل زن و مرد در قرآن

خانم باقري

    74             

15/87

زهره غلامي

توبه در قرآن و حديث

خانم محبوبه زلفي زاده

    75             

16/87

زهره غلامی

چرا توبه کنم؟

آقای امامی

    76             

1/88

زهرا فروتن

معرفت نفس حقیقی

آقای حسین فارسی

    77             

2/88

طاهره اکبری

تربیت کودک از دیدگاه پیامبر

خانم زلفی زاده

    78             

3/88

سارا ایمانی مقدم

کارشکنی های یهود از صدر اسلام تا کنون

خانم کریمیان

     79             

4/88

خديجه کبري ساقي

ويژگي هاي حکومت اسلامي از منظر قرآن و نهج البلاغه

خانم سيدي

      80             

5/88

اکرم صفاري

انذار و تبشير از ديدگاه اسلام

خانم سيدي

      81             

6/88

اعظم باغباني

مفهوم استغفار از ديدگاه قرآن و سنت

آقاي کميلي

     82             

7/88

مليحه عطاردي

آينده از نگاه اديان

آقاي يعقوبيان

    83             

9/88

زهرا چوپاني

آداب معاشرت

خانم حيدري

    84             

10/88

اکرم حسن زاده

اسراف در قرآن

خانم محبوبه زلفي زاده

    85             

11/88

سميه بختياري

سيره اخلاقي، سياسي امام علي عليه السلام

خانم اکبرزاده

    86             

12/88

تکتم مکفي

مديريت ارتباطات در قرآن و سنت

خانم محبوبه زلفي زاده

    87             

13/88

انیسه کربلایی

امر به معروف ونهی از منکر

خانم نوعی

    88             

14/88

زينب اميني

چيستي گناه در قرآن و روايات

آقاي رقوي

     89             

15/88

مريم علي پور

مهارت کلامي از نگاه قرآن و حديث

آقاي جلاييان

       90             

16/88

محبوبه مشهدی اسعدآباد

سعادت و شقاوت درقرآن و روایات

خانم نوعی

       91             

17/88

مريم حيدري

مهدويت در جهان اسلام

خانم زلفی زاده

       92             

18/88

زهرا شفيعيان

بررسی صوفیه در ایران

خانم زلفی زاده

      93             

19/88

مریم سمساری شاندیز

سیره اخلاقی سیاسی امام صادق علیه السلام

آقای امیری نیا

      94             

20/88

ليلا ايماني مقدم

بررسي دستاوردهاي دفاع مقدس

آقاي کميلي

     95             

21/88

راضیه زرقانی

قصص برگزیده

 

خانم زلفی زاده

     96             

22/88

زینب شمسی زاده قمی

نگاهی به زندگی حضرت معصومه

آقای کمیلی

     97             

23/88

مریم چناری

سیمای مومن در قرآن وروایات

خانم حیدری

     98             

24/88

صدیقه محمدیان داش خانه

ذکر در آیات وروایات

خانم مهوش

       99             

25/88

مریم نیازی

نقش و جایگاه آرزو در زندگی بشریت

آقای کمیلی

     100             

26/88

زهرا حوصله

کرامت و عزت نفس

خانم زلفی زاده

     101             

27/88

طاهره سلطانی

جوان و جوانی از دیدگاه قرآن و روایات

خانم زلفی زاده

    102             

28/88

محبوبه ناطق گلستان

اوصاف قیامت

خانم نوعی

   103             

29/88

زهرا ظهوریان

حریت و آزادگی از دیدگاه قرآن و روایات

آقای کمیلی

   104             

1/89

نجمه صنعتیان

نقش خرافات در انحراف اسلام

خانم زلفی زاده

   105             

2/89

بتول سید زاده ثانی

نقد و بررسی اندیشه وهابیت

خانم زلفی زاده

   106             

3/89

فاطمه موسوی بندر آبادی

سیره امام موسی کاظم علیه السلام

خانم نوعی

   107             

4/89

بی بی صدیقه مکی

سیره امام محمد باقر علیه السلام

خانم زلفی زاده

   108             

5/89

زهره پراکنده

حیاتی دوباره

خانم نوعی

    109             

6/89

حوریه حسینی نامی

ریحانه النبی

آقای یعقوبیان

     110             

7/89

الهه الهی نیک

انسان کامل از نگاه قرآن و روایات

خانم عامری فرد

     111             

1/90

سيده زهرا حسيني

قرآن درقرآن

اقاي كميلي

    112             

2/90

فاطمه يعقوبي فر

تأثير چشم چراني برسرنوشت انسان

خانم دهش مقدم

   113             

3/90

مليحه شهر بابكي

اخلاص، موانع و راهكارها در آيات و احاديث

خانم مهوش

   114             

4/90

سميه عبداللهي دشت بياض

سلامت اجتماعي خانواده از ديدگاه قرآن و سنت

خانم نوعي

   115             

5/90

زهرا سفري

بررسي حشرات نامبرده در قرآن

خانم نوعي

   116             

6/90

سمانه همتي گلشن

پيامبران اولوالعزم در كتب مقدس

آقاي كميلي

   117             

1/91

اعظم نمد مال سيستاني

جرعه اي از زلال وحي

خانم سيدي

   118             

2/91

سميه غفاري

بررسي آيه تطهير از ديدگاه فريقين

آقاي كميلي

    119             

3/91

سميه گوهري

نماز در كلام و سيره پيامبر p در آيات و روايات

خانم نوعي

    120             

4/91

مرضيه عبدللهي

علل و عوامل افزايش و كاهش عمر در آيات و روايات

خانم نوعي

    121             

5/91

زکیه کوهی

نگاهی به سیمای صالحان در قرآن و سنت

آقای کمیلی

    122             

6/91

رضویان

نقش تحدی قرآن در جهانی شدن اسلام

خانم نیره تاجیک

   123             

7/91

زینب مقیمی

احتکار و احکام آن در جامعه اسلامی

خانم دهش مقدم

   124             

8/91

فاطمه علیپور روحی

بررسی علل و پیامدهای فردی و اجتماعی یأس و ناامیدی از دیدگاه اسلام

خانم دهش مقدم

  125             

9/91

اکرم معتمدی مقدم

اسرار و آداب وضو

خانم دهش مقدم

  126             

10/91

صغری ایروانی

درسها و عبرت ها از نبرد احد

آقای کمیلی

  127             

11/91

تکتم سلیمانی مارشک

نقش زنان در قصص قرآن

اقای کمیلی

  128             

12/91

سیده زهرا سیدی خاور

بررسی واژه فلاح و راههای رسیدن به ان

آقای کمیلی

    129             

13/91

 فاطمه پاداش

بررسی حق الناس در آیات و روایات

خانم نوعی

   130             

14/91

فرزانه مروی

اخلاق در دفاع مقدس

خانم نوعی

   131             

15/91

اکرم غزنوی

بررسی سیر فراماسونری در ایران

خانم بزی

   132             

16/91

زهرا واسعی

نقش عبادت در کاهش استرس

خانم دهش مقدم

دانلود آیین نامه تدوین تحقیق پایانی

رای دهی:  / 3
برای دانلود فایل مورد نظر روی نام فایل درداخل کادر زیر کلیک بفرمایید:
فایلتوضیحاتدانلود نماییدحجم فایل
دانلود این فایل (ThesisAeenNameh.pdf)آیین نامه تحقیق پایانی دانلود آیین نامه تحقیق پایانی579 Kb

 برای دانلود آیین نامه تحقیق پایانی برروی  لینک در جدول کلیک نمایید

ضوابط ومقررات نگارش تحقیق پایانی سطح 2

رای دهی:  / 5

توجه :  ضوابط ومقررات نگارش تحقیق پایانی سطح 2

باسمه تعالي

در راستاي تغييرات شكل گرفته در بخش پايان‌نامه‌ها و تحقيقات پاياني سايت مركز مديريت، و جهت تسريع در روند اجرايي تحقيقات پاياني سطح2، مستدعي است از اين پس نسبت به موارد زير اقدام لازم را معمول داريد:

1. ضوابط و مقررات نگارش تحقيق پاياني سطح2، شامل موارد ذيل، به دقت رعايت شود:

ادامه مطلب: ضوابط ومقررات نگارش تحقیق پایانی سطح 2

پیوست شماره 18

رای دهی:  / 3
برای دانلود فایل مورد نظر روی نام فایل درداخل کادر زیر کلیک بفرمایید:
فایلتوضیحاتدانلود نماییدحجم فایل
دانلود این فایل (_شماره_18_(2).doc) فرم دریافت دانشنامه سطح دو(کارشناسی) 25 Kb

پیوست شماره 18    

جدول معیارهای ارزشیابی تحقیقات پایانی

رای دهی:  / 3
برای دانلود فایل مورد نظر روی نام فایل درداخل کادر زیر کلیک بفرمایید:
فایلتوضیحاتدانلود نماییدحجم فایل
دانلود این فایل (_معیارهای_ارزشیابی_تحقیقات_پایانی.docx)جدول معیارهای ارزشیابی تحقیقات پایانی   15 Kb

جدول معیارهای ارزشیابی تحقیقات پایانی                        

گزارش دو ماهه پیشرفت کار تحقیق پایانی

رای دهی:  / 3
برای دانلود فایل مورد نظر روی نام فایل درداخل کادر زیر کلیک بفرمایید:
فایلتوضیحاتدانلود نماییدحجم فایل
دانلود این فایل (_دو_ماهه_پیشرفت_کار_تحقیق_پایانی.docx)_دو_ماهه_پیشرفت_کار_تحقیق_پایانی.docx گزارش دو ماهه پیشرفت کار تحقیق پایانی14 Kb

گزارش دو ماهه پیشرفت کار تحقیق پایانی

طرح نامه تفصیلی

رای دهی:  / 3
برای دانلود فایل مورد نظر روی نام فایل درداخل کادر زیر کلیک بفرمایید:
فایلتوضیحاتدانلود نماییدحجم فایل
دانلود این فایل (_نامه_تفصیلی.docx)_نامه_تفصیلی.docxطرح تفصیلی تحقیق پایانی 24 Kb

طرح تفصیلی تحقیق پایانی

درخواست دفاع از تحقیق پایانی

رای دهی:  / 4
برای دانلود فایل مورد نظر روی نام فایل درداخل کادر زیر کلیک بفرمایید:
فایلتوضیحاتدانلود نماییدحجم فایل
دانلود این فایل (_خواست_دفاع.doc)برگه درخواست دفاع لطفا برای دانلود کلیک بفرمایید:  46 Kb

بعد از تآیید استاد راهنما جهت دفاع از تحقیق پایانی تکمیل می شود.

طرح اجمالی

رای دهی:  / 5
برای دانلود فایل مورد نظر روی نام فایل درداخل کادر زیر کلیک بفرمایید:
فایلتوضیحاتدانلود نماییدحجم فایل
دانلود این فایل (_اجمالی.docx)فرم طرح اجمالی لطفا برای دانلود کلیک بفرمایید:  46 Kb

بعد از انتخاب موضوع و استاد راهنما تکمیل و پرینت آن به امضای استاد راهنما رسیده و به واحد پژوهش تحویل داده می شود.

زیر مجموعه ها