• اردوی جهادی روستای سعید آباد

    شروع اردوی جهادی :1/6/95تا10/6/95

  • اردوی جهادی روستای فریزی

    اغازاردوی جهادی از تاریخ؛ 5 / 5 / 95

  • اردوی جهادی روستای فریزی

    اغازاردوی جهادی از تاریخ؛ 5 / 5 / 95تحدید نسل آثار و پیامدها

رای دهی:  / 5
ضعیفعالی 

تحدید نسل آثار و پیامدها

در راستای فرامین مقام معظم رهبری ـ مبنی بر مقابله کاهش جمعیت جوان کشور ـ اولین نشست تخصصی ویژه مبلغین با حضور استاد محترم سرکار خانم زلفی زاده از ساعت 15الی 17 22مهرماه 1393 در پایگاه ثمانه برگزار گردید .

تحدید نسل آثار و پیامدها

محور شهیده افضل

زمان: 22مهرماه1393

مقام معظم رهبری(مدظله العالی): کشور بدون جمعیت جوان، یعنی کشور بدون ابتکار و پیشرفت و هیجان و شور و شوق، بنابراین برنامه حیاتی تکثیر نسل باید بطور جدی دنبال و پیگیری شود.

در راستای فرامین مقام معظم رهبری ـ مبنی بر مقابله کاهش جمعیت جوان کشور ـ

اولین نشست تخصصی ویژه مبلغین با حضور استاد محترم سرکار خانم زلفی زاده از ساعت 15الی 17 22مهرماه 1393 در پایگاه ثمانه برگزار گردید .

اهم  موضوعات مطرح شده در جلسه عبارتند از :

1.  ضرورت طرح مسئله کاهش جمعیت

2.  تحلیل کتاب «کاهش جمعیت آخرین راهبرد غرب»

3. انواع راهبردها و طرح های غرب در جهت کاهش جمعیت جهان سوم بویژه مسلمین و تشیع(از طریق جنگ نظامی و نسل کشی ـ عقیم سازی که از راههای تغذیه و دارو و ... ـ تغییر زندگی به سبک غربی و رواج رفاه طلبی)

4.  راهبردهای ملی در جهت افزایش جمعیت و تدویت الگوی سبک زندگی و فرهنگ سازی نسبت به پیامدهای منفی کاهش باروری، رواج ازدواج آسان و کاهش سن ازدواج

5.  پرسش و پاسخ حول موضوع جلسه