دوره ی تربیت محقق وپژوهشگر

رای دهی:  / 11
ضعیفعالی 

تاآخرشهریور #تمديد_شد

#مهلت_ثبت_نام  تا آخرشهریور تمدید شد.

#واحد_تحقیقات_مدرسه_علمیه_رضویه به تأسی از منویّات امام خامنه‌ ای-مدظله- مبنی بر« سیاست های کلی خانواده »

دوره ی تربیت محقق وپژوهشگر در حوزه خانواده را برگزار  مینماید.

 #مشهد

mrazaviehnews@